Estetika a prostor! Ve spolupráci s Galerií Jaroslava Fragnera připravujeme cyklus přednášek o architektuře

Ve spolupráci s Galerií Jaroslava Fragnera jsme připravili cyklus čtyř přednášek o estetice a architektuře nazvaný Estetika prostoru & Prostor estetiky. Na co se můžete těšit?

V čem spočívá interakce člověka s jeho okolím, prostorem budovaným především pro uspokojení jeho potřeb? Estetický náhled na problematiku architektury umožní zamyslet se právě nad vztahem mezi člověkem a prostorem, který obývá. Tradičním úkolem architektury je naplňovat především praktické cíle, poskytovat ochranu a zázemí pro různé lidské činnosti a jednání, zároveň má ale funkci reprezentativní, duchovní či dekorativní. V dnešní době je estetika architektury spíše opomíjena, obě oblasti si ale mají mnoho co nabídnout: konkrétní sociální rozměr architektury a naopak abstraktnější hledisko estetiky.

Seznam přednášek:

21. 2. Prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc.: Život tvarů v architektuře

21. 3. PhDr. Miloš Ševčík, Ph.d. : Afektivní, smyslové a personální předpoklady hmotné architektury v úvahách Jana Patočky

18. 4. PhDr. Ondřej Dadejík, Ph.D. : Centrum a periferie. O estetické zkušenosti obyčejného prostředí

16. 5. Mgr. Denis Ciporanov, Ph.D. : Význam v architektuře

Všechny přednášky začínají v 19 hodiny a konají s prostorách Galerie Jaroslava Fragnera (Betlémské náměstí 5a, 110 00 Praha 1)

Estetika

Úvod > Akce spolku > Estetika a prostor! Ve spolupráci s Galerií Jaroslava Fragnera připravujeme cyklus přednášek o architektuře