Pozvánka na přednášku: Vlastimil Zuska – Život tvarů v architektuře – ZRUŠENO

Přednáška je zrušena. Všem zájemcům se omlouváme.

Zveme Vás na první přednášku z cyklu Estetika prostoru & Prostor estetiky, který pořádáme ve spolupráci s Galerií Jaroslava Fragnera.

Vlastimil Zuska – Život tvarů v architektuře
21. 2. od 19 hodin
Galerie Jaroslava Fragnera
Betlémské nám. 169/5a, 110 00 Praha-Staré Město

Vývoj v architektuře neurčují pouze vnější okolnosti, jako jsou společenské změny, historické události či aktuální poptávka. Existuje i imanentní, vnitřní vývoj, vlastní „život tvarů“. V návaznosti na dílo francouzského teoretika a historika umění Henriho Focillona Život tvarů (Vie des formes), se přednáška zaměří na odlišení procesuálního a událostního charakteru architektury. Focillonovo pozoruhodné dílo zůstává aktuální a nosné i pro dnešní uvažování o umění, architekturu nevyjímaje, ač vzniklo v roce 1934. Spojení života jako principu proměnlivosti a pohybu s pojmem tvaru či formy jako označení čehosi stabilního naznačuje Focillonovo dynamické pojetí dějin umění – obzvláště zajímavé právě pro architekturu, která je ze všech uměleckých druhů nejvíce svázána s hmotou či materiálem.

Úvod > Akce spolku > Pozvánka na přednášku: Vlastimil Zuska – Život tvarů v architektuře – ZRUŠENO