O spolku

Spolek sdružuje studenty, absolventy a příznivce oboru estetika. Je otevřen všem zájemcům o členství. Založili jej čtyři studenti estetiky na FF UK v roce 2016, aby poskytl prostor pro studentské aktivity a vzájemnou spolupráci.

Organizujeme akce jak pro studenty, tak i pro veřejnost. Chceme rozšířit povědomí o estetice jako vědním oboru a neodborné veřejnosti ukázat, že témata estetiky často prochází jejich životem a že jim tento obor není vzdálen. Studentům nabízíme získání zkušeností s organizováním studentských aktivit nebo kulturních a společenských akcí, prostor pro prezentaci vlastních projektů, textů apod.

Spolek by měl vést k obecné aktivizaci studentů estetiky v rámci FF UK, jejich zapojení do celofakultního a celouniverzitního dění. Členství je otevřeno všem studentům se zájmem o estetiku a příbuzná témata, studium na FF UK není podmínkou.

 

Naše aktivity

Organizované návštěvy výstav
Pravidelné organizování společných návštěv výstav, komentovaných prohlídek pražských galerií, jak těch větších, tak zejména těch menších. Výhodou je snížené vstupné na výstavy. Spolek plánuje i prohlídky galerií mimo Prahu a jedná o možnostech návštěv ateliérů umělců nebo studentů uměleckých oborů.

Filmový seminář
Navazuje na již pořádaný seminář na katedře. Konat se bude v průběhu semestru s tím, že vždy bude zvoleno několik témat, k němuž se budou promítat zhruba 2-4 filmy.

Studentská konference
Možnost pro studenty představit témata svých odborných zájmů širšímu publiku, konfrontovat se s názory jiných lidí a zapojit se do diskuze. Zároveň příležitost seznámit se s tématy kolegů z jiných oborů a jiných škol.

Veřejné přednášky
Přednášky osobností napříč různými obory o tématech blízkých estetice i tématech ryze estetických.

Blog
Tento blog je otevřen jak členům spolku, tak široké veřejnosti. Informuje o plánovaných akcích nejen našeho spolku, o aktualitách v oboru i ve veřejném dění. Blog zveřejňuje autorské články, recenze i rozhovory se zajímavými osobnostmi.

Propagace katedry estetiky na akcích pořádaných FF UK
Náš stánek nebo námi pořádané akce naleznete i na oficiálních akcích pořádaných FF UK (např. Den otevřených dveří, Den vědy, Open Square, Týden diverzity).

PRO AKTUALITY A PODROBNOSTI K JEDNOTLIVÝM AKTIVITÁM SLEDUJTE SEKCI AKCE SPOLKU

Úvod > O spolku